Coachend leiderschap

Verantwoordelijkheid nemen en dragen is een complexe en ook vaak een eenzame job.

Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij op alle domeinen een objectieve oplossing in huis heeft, en dat hij/zij snel kan beslissen. Hij/zij wordt betaald om het beter te weten.

Maar een leidinggevende is natuurlijk ook maar een mens, die briljant kan zijn in één aspect van zijn job, maar onzeker is over een ander.

Eén van de basisproblemen van elke manager is de volledige dimensie van zijn/haar taak te vatten. Deze rol is vandaag meer dan ooit aan verandering onderhevig. De evolutie naar meer platte organisaties, die snel en agile (flexibel) kunnen reageren, en  waar de intocht van Millennials volop zijn intrede doet, vragen een andere manier van leiding geven. 

mentor-2062999_640.png
 • Wat is vandaag de rol van een leidinggevende? Leiden-Managen -Coachen

 • Wat verwachten de Millennials van hun leidinggevende?

 • Mensen ontwikkelen is meer dan ooit de focus, hoe doe je dit ?

 • Hoe resultaten bereiken door methodisch te werken via plan-do-check-act

 • Hoe ga je om met Change ? Hoe veranderingsprocessen introduceren en begeleiden?

 • Hoe bouw je een gedreven succesteam met gemotiveerde en zelfsturende medewerkers?

 • Strategisch management: van missie en visie tot implementatie, opstellen en opvolgen van een businessplan, balanced score card, enzovoort.

 • Time & priority management: efficiënt tijdsbeheer en algemene planning in een team

 • Situationeel leidinggeven en coachen

 • Wat is mijn leiderschapsstijl?

 • Hoe ga ik best om met de diverse sociale stijlen, typologiën in mijn team

 • ...